درباره ما

 

آکادمی دکامه با هدف افزایش میزان دانش علمی و علاقه سنجی در زمینه های کامپیوتری از سال 1400 فعالیت خود را آغاز نمود.